ŘEKNĚte nám o vašich problémEch

ŘEKNĚTE nám o vašich plánEch

a my nALEZNEME prO vás ŘešenÍ

vždy v pravý čas

Vigilantibus iura scripta sunt, nebo právo patří bdělým, je klasická zásada platná od římských dob, podle které se ochrana poskytuje pouze těm subjektivním právům, o které jeich držitelé dbají, aktivně je vykonávají a v případě potřeby vymáhají. Zanedbávaná práva po čase zanikají, nebo sa stávají nevymahatelnými.

Dnes je téměř nemožné v návalu pracovních povinností věnovat náležitou pozornost svým osobním věcem. My to víme a proto neustále bdíme nad vašimi právy.


oblasT poradenstvÍ

 • Obchodní a občanské právo

Komplexní poradenství podnikatelským subjektům. Zakládaní, změna a rušení obchodních společností. Racionalizace a optimalizace vnitropodnikového prostředí. Snižování daňového zatížení.

 • Vymáhání pohledávek

Posouzení vymahatelnosti pohledávek. Soudní a mimosoudní vymáhaní.

 • Poradenství při koupi, prodeji a pronájmu nemovitostí
 • Poradenství v oblasti developerské a realitní činnosti
 • Poradenství při veřejných zakázkách
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo

Poradenství při organizačních změ-nách, při přijímaní nových zaměstnanců a při skončení pracovního poměru.

 • Trestní právo

Zastupování v trestním řízení. Obhajoba. Účast při úkonech trestního řízení.

 • Zastupování v soudních řízeních
 • Zastupování před orgány státní správy
 • Alternativní řešení sporů
 • Mediace

prvNÍ KonzultAcE

Nemusíte se obávat výdajů. První konzultace je bezplatná, proto nás neváhejte kontaktovat.naši klienti o nás

Není nad to, když se někdo vyzná ve své práci a dokáže Vám poradit. Jsou situace, kdy potřebujeme někoho, kdo nám pomůže vyřešit problémy.

Marián Šoka, IT specialista

...

Řešil jsem s nimi několik osobních i pracovních věcí. Vše probíhalo podle mých očekávání, a to dnes vůbec nebývá samozřejmostí. 

Anton Valihora, manažer